Viktig info angående kontakt med KRY och Doktor.se.

Om du kontaktar KRY för hjälp med recept eller videobesök kommer appen fråga dig om du vill lista dig. Observera att du då blir avlistad från Åsö vårdcentral. Det är många patienter som berättar att de blivit omlistade utan att de gjort ett aktivt val att lista om sig. Om du har en pågående utredning samt sjukskrivning rekommenderas denna vara avslutad innan omlistning sker.

Att vara listad innebär att vårdcentralen ska ta hand om alla dina ärenden såsom receptförnyelser, årskontroller, fysiska besök, telefonkontakt, hembesök, hemsjukvård, mm. Vi vill fortsätta att ta hand om er på bästa sätt och har nu möjlighet till både chatt och videosamtal.

Om du vill lista dig hos oss kan du göra det här https://www.listningsfunktion.se/