Vaccinera dig mot TBE i dag!

TBE (fästingöverförd hjärninflammation) är en allvarlig sjukdom som överförs till människor via fästingar. Någon behandling mot TBE finns inte. Det är därför viktigt att vaccinera sig mot TBE om man vistas i områden där TBE-smitta förekommer.

För att vara skyddad mot TBE i sommar är det dags att vaccinera sig redan nu. För grundskydd krävs 3 doser (1-3 månader mellan dos 1 och 2, 5-12 månader mellan dos 2 och 3).

OBS! Du är inte skyddad mot TBE förrän efter andra dosen.

För att behålla skyddet tar man dos 4 tre år efter tredje dosen och därefter rekommenderas en påfyllnadsdos vart femte år.

Om man har fyllt 60 år när vaccinationen mot TBE påbörjas brukar man sammanlagt få fyra doser inom det första året.

Läs mer om TBE under Vaccinationer