Vaccinationer

Vänligen ring för rådgivning och tidsbokning på tel: 08-691 46 00.

Aktuella priser framgår under fliken Patientavgifter.

Influensavaccin

Vi ger Vaxigrip Tetra®

Årligen under perioden november-februari kan du som tillhör en riskgrupp vaccinera dig gratis mot säsongsinfluensa hos oss. Du tillhör en riskgrupp om du är 65+, är gravid eller har en kronisk sjukdom. För gravida fortsätter erbjudandet att gälla fram tills influensaperioden börjar avta.

Äter du Waran får ditt PK-prov inte vara äldre än 7 dagar och PK-värdet ska vara <2,8 vid vaccineringen. Äter du Pradaxa, Eliquis eller Xarelto hoppar du över din tablett på morgonen och vaccineras före 10.00, du kan ta din tablett 2 timmar efter vaccineringen.

Läs mer här


Lunginflammationsvaccin

Vi ger Pneumovax®

Om du tillhör en riskgrupp är denna vaccination gratis. Du tillhör en riskgrupp om du är 65+ eller tidigare eller är kroniskt sjuk. Alla som rekommenderas att vaccinera sig mot säsongsinfluensan bör också vaccinera sig mot pneumokocker – undantaget gravida.

Läs mer här


Hepatit

Vi ger:

Havrix® (Hepatit A): 2 doser (1 år mellan doserna)

Engerix® (Hepatit B): 3 doser (1 månad mellan dos 1 och 2, 5 månader mellan dos 2 och 3)

Twinrix® (Hepatit A+B):  3 doser (1 månad mellan dos 1 och 2, 5 månader mellan dos 2 och 3)

Läs mer om Hepatit A här

Läs mer om Hepatit B här


TBE (”fästingvaccin”)

Vi ger FSME-Immun vuxen/junior® :

3 doser (1-3 månader mellan dos 1 och 2, 5-12 månader mellan dos 2 och 3).

OBS! Du är inte skyddad mot TBE förrän efter andra dosen.

För att behålla skyddet tar man dos 4 tre år efter tredje dosen och därefter rekommenderas en påfyllnadsdos vart femte år.

Har du fyllt 60 år när vaccinationen mot TBE påbörjas brukar man sammanlagt få 4 doser inom det första året.

Läs mer här


Stelkramp, polio, difteri, kikhosta

Vi erbjuder vaccin i olika kombinationer för Stelkramp, polio, difteri och kikhosta.

Läs mer om Stelkramp här 

Läs mer om Polio här

Läs mer om Difteri här

Läs mer om Kikhosta här


Kolera och ETEC vaccin

Vi ger Dukoral®