Telefontider till våra specialistläkare

Nu har vi telefontider till våra fyra specialistläkare på morgnarna. Vänligen se tiderna på läkarsidan!