Sjuksköterskemottagning

Våra mottagningssköterskor utför bland annat EKG-undersökningar (kräver läkarordination), blodtrycksmätningar, såromläggningar, vaccinationer, injektioner, öronspolningar och smittspårning

Vi erbjuder rådgivande samtal kring rökning, alkoholvanor, kost och motion och har särskilda mottagningar för diabetes, astma och KOL.

Välkommen att ringa för tidsbokning eller rådgivning på tel: 08-691 46 00.