Psykoterapi

På Åsö Vårdcentral har vi leg. psykologer och en leg. psykoterapeut som erbjuder samtalsstöd vid lindrig till måttlig psykisk ohälsa (s.k. första linjen).

För att få samtalsstöd behöver du vara listad vid vårdcentralen och ha en remiss från en läkare. Vänligen ring tel: 08-691 46 00 och boka tid hos läkare för bedömning.