Psykoterapi

På Åsö Vårdcentral har vi leg. psykologer och en leg. psykoterapeut som erbjuder samtalsstöd vid lindrig till måttlig psykisk ohälsa (s.k. första linjen).

För att få samtalsstöd behöver du vara listad vid vårdcentralen. Vänligen ring tel: 08-691 46 00 för att konsultera våra sjuksköterskor för att se om du kan komma direkt till det psykosociala teamet, eller om det behövs att du träffar en läkare först.

Kontakta det psykosociala teamet på 08-6914645, tisdagar kl 10.00-10.45.