Patientcentrerat team

Vi på Åsö Vårdcentral värnar om din hälsa. Vi tror att kontinuitet, personlig kännedom och allians är förutsättningarna för trygg och säker vård. Därför lägger vi nu mer fokus på patientcentrerat teamarbete, där du som patient får ett helt team omkring dig, ett nätverk, säkerhet.

Varje team består av minst 2 läkare och minst 1 sjuksköterska. Huvudansvarig för teamet är specialist i allmänmedicin. Vi kommer aktivt att arbeta med att tilldela alla våra patienter till ett team och därmed husläkare.  Vi kommer att följa kontinuitet för patienten. Patienter som har etablerad kontakt med en läkare kommer att fortsätta ingå i sin läkares team. Man kan som patient önska att byta team.

 

Våra team består av:

Team 1:

Dr. Amalia Hoff, Specialist i allmänmedicin

Dr. Marcus Olausson, ST läkare

Sjuksköterska Sanne Loso

Undersköterska Matilda Huss

 

Team 2:

Dr. Jaime Garcia, Specialist i allmänmedicin

Dr. Sally Awsa, ST läkare

Distriktssköterska Jennie Carlsten

Distriktssköterska Eva Nilsson (diabetessköterska)

 

Team 3:

Dr. Andreea Valdman, Specialist i allmänmedicin (tf. Verksamhetschef)

Dr. Mats Holm Thorin, ST läkare

Dr. Renwar Dilanson, ST läkare

Sjuksköterska Carina Galli

Undersköterska Susanne RJ

 

Team 4:

Dr. Carlos Lopez, Specialist i allmänmedicin

Dr. Mathias Mattsson, ST läkare

Dr. Galina Andersson, Specialist i allmänmedicin

Distriktssköterska Jennie Carlsten