Patientsäkerhetsarbete

Åsö Vårdcentral bedriver ett aktivt och kontinuerligt patientsäkerhetsarbete. Vi utvärderar och följer upp synpunkter från patienter och personal och arbetar förebyggande i syfte att kunna erbjuda bästa tänkbara vård, både vad gäller kvalitet och bemötande.

Är du intresserad av att delta i vårt kvalitetsarbete eller har synpunkter på vår verksamhet är du välkommen att höra av dig till vår verksamhetschef Ingemar Gustafsson direkt på tel: 070-864 58 09 eller skicka brev till mottagningen (Åsö Vårdcentral, Åsögatan 160, 116 32 Stockholm).

Vänligen läs 2018 års patientsäkerhetsberättelse här!