Miljöarbete

På Åsö Vårdcentral värnar vi om miljön. Vi bedriver ett aktivt och kontinuerligt miljöarbete i syfte att förbättra miljön och är miljöcertifierade hos AAA Certification AB.

Läs gärna vår miljöpolicy här!