Lideta Hälsovård

Vårdcentralen ingår som del i Lideta Hälsovård. Lideta är ett snabbt expanderande vårdföretag som driver vårdcentraler i södra Sverige, från Stockholm i norr till Trelleborg i söder. Huvudkontoret ligger i Helsingborg och i dag arbetar ett antal hundra personer i företaget. Lideta Hälsovård är ett familjeföretag. VD för koncernen är Hugo Lewné.

Vänligen läs mer om Lideta Hälsovård i den här broschyren eller på hemsidan www.lideta.se.