Journalkopior

Som patient har du rätt att utan avgift få en kopia av din journal en gång per kalenderår. Ansökan om att få ut journalen ska helst göras skriftligen och vara undertecknad av dig personligen. Använd beställningsblanketten (se nedan) och skicka in den till oss med fax eller brev. Journalen ska lämnas ut inom en månad från det att ansökan gjordes. Denna bestämmelse följer av 26 § personuppgiftslagen (1998:204). Hos Åsö Vårdcentral får du normalt sett ut din journal inom en vecka från ansökan.

Vill du få ut din journal mer än en gång under ett kalenderår har du rätt till upp till nio sidor gratis. Den tionde sidan kostar 50 kronor och varje följande sida kostar två kronor styck.

Vi kontaktar dig när journalen är tillgänglig och du är välkommen att hämta den i receptionen på vårdcentralen mot uppvisande av legitimation.

Om du önskar ta del av någon annans journal krävs skriftligt medgivande från den personen. Detta gäller t.ex. om du är ombud för en patient som själv har svårt att komma till vårdcentralen för att hämta ut sin journal. Du kan ladda ner fullmakten nedan.