Munskydd för alla patienter och anhöriga

Med anledning av ökad samhällsspridning rekommenderas nu patienter och anhöriga att bära munskydd vid vårdbesök.

Åsö Vårdcentral tillhandahåller munskydd/visir till de patienter/anhöriga som inte bär eget. Dessa finns vid ankomst i receptionen.

För de patienter/anhöriga med svårigheter att bära munskydd kan heltäckande visir vara ett alternativ.

Vi hjälps åt att hålla smittan nere.