Sjuksköterskor

Carina Galli

Sjuksköterska

Jennifer Soriano

Sjuksköterska

Siri Aleflod

Sjuksköterska

Angelica Örnberg

Sjuksköterska

Selma Adilagic (föräldraledig)

Sjuksköterska