Psykosociala teamet

Oskar Hallander

Leg. psykolog

Alexandra Mannheimer

Terapeut

Anna Wallin

Leg. psykolog

Anna Högfeldt

Leg. psykolog/ STP (pågående specialistutbildning)

Anna Karin Söderberg

Leg. psykolog (barnspecialist)