Läkare

Mariana Valdman

Mariana Valdman

Spec. i allmänmedicin/Medicinskt ansvarig läkare

Telefontid måndag-fredag 08.00-08.20

Telefon: 08-691 46 24

Andreea Valdman

Andreea Valdman

ST-läkare

Telefontid måndag-fredag 08.00-08.20

Telefon: 08-691 46 40

Amalia Hoff

Amalia Hoff

ST-läkare

Telefontid måndag-fredag 08.00-08.20

Telefon: 08-691 46 32

Martin Frykholm

Martin Frykholm

Spec. i allmänmedicin/Spec. i företagshälsovård

Telefontid måndag-fredag 08.20-08.40

Telefon: 08-691 46 12

John Thörling

John Thörling

ST-läkare

Telefontid måndag-fredag 08.00-08.20

Telefon: 08-691 46 06

Michael Girus

Michael Girus

AT-läkare