Förnya ditt recept

Vissa recept kan förnyas över telefon. Om det har gått mer än 1 år sedan ditt senaste läkarbesök då receptet skrevs krävs ett nytt läkarbesök. Vissa läkemedel behöver alltid föregås av ett läkarbesök (ex sömntabletter, starka smärtstillande/opiater samt bensodiazepiner). Om läkaren gör bedömningen att läkemedlet kan förskrivas utan nytt besök har hen tre arbetsdagar på sig att skriva receptet.

För receptförnyelse och mer information, vänligen ring tel: 08-691 46 00.

Om du är listad hos oss kan du även förnya recept på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Med e-tjänsten 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du kontakta din mottagning när det passar dig och du får svar inom några dagar.