Felaktigt utskickade inkassokrav

Visma har felaktigt skickat ut inkassokrav till vissa av Åsö vårdcentrals patienter.
Eventuella felaktiga kostnader som inbetalats kommer att återbetalas till Er. Detta beror på ett tekniskt missöde och vi vill givetvis djupt beklaga att det blivit så här.

Vi ber än en gång om ursäkt för det inträffade och allt det obehag och merarbete som detta orsakat Er.

Har Ni några frågor kring detta går det bra att kontakta undertecknad.
Med vänlig hälsning
Visma Financial Solutions AB

Telefon: 0771-23 24 00