E-frikort ersätter fysiskt frikort

I mars inför Åsö Vårdcentral e-frikort, en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort. E-frikortet kommer att ersätta pappershanteringen med remsor och stämplar samt det fysiska frikortet.

Syftet med elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort är att det blir enklare både för dig och för vårdgivarna.

Läs mer på 1177 Vårdguiden.