Lättakut

För akuta besvär (t.ex. infektioner) är du välkommen till vår lättakut, måndag-fredag kl. 10.00-11.30.

Lättakuten utgörs av korta konsultationstider. Har du behov av större utredningar är du välkommen att boka en längre tid hos läkare på tel: 08-691 46 00.

OBS! Du bokar tid till lättakuten via telefon 08-691 46 00 från kl. 8.00 samma dag.  Vi har valt detta system för att undvika köbildning i väntrummet och därmed ökad smittospridning.