Coronaviruset/Covid-19

Den rådande Corona-pandemin utsätter samhället och inte minst vården för nya påfrestningar. Vi har alla många frågor, men i dagsläget finns inte jättemånga svar.

Vi som arbetar i primärvården har sedan den 20:e mars fått ett ändrat uppdrag från Region Stockholm, med ett skiftat fokus. All vård som kan vänta skjuts på framtiden och vårat fokus är hemsjukvård och rådgivning.

Det betyder att du som patient tyvärr kan komma att få din tid avbokad. Vi beklagar det, men hoppas på förståelse inför den rådande situationen.

Gruppbehandlingar och öppna föreläsningar har också ställts in.

OBS! Det är viktigt att du avbokar i tid som vanligt, om du inte kan eller vill komma på din tid.

Videobesök

För att kunna hjälpa så många som möjligt så försöker vi ställa om vårat flöde till videobesök i de fall där det passar. Det gäller både till läkare och psykolog. Fråga gärna om det när du ringer oss. Det kan också bli så att vi själva bokar om ditt besök till video. Du kommer då att meddelas om det via sms eller telefon.

Viktiga faktorer för att främja din psykiska hälsa i Corona-tider

I tider av minskat umgänge med andra, påverkan på ekonomi och ökad isolering kommer ofta svårigheter att vidmakthålla sin psykiska hälsa. Nedan har vi listat några värdefulla tips:

· Håll hårt i dina rutiner för mat och sömn. Regelbundna tider bidrar till ökad stabilitet.

· Vidmakthåll dina självomhändertagande beteenden. Fortsätt ta hand om dig själv även i svåra tider. Stig upp ur sängen, duscha, klä på dig, laga mat etc

· Fysisk aktivitet utomhus. Motion och ökad puls har effekt både vid sömnstörningar, ångest, stress och depression.

· Håll kontakten med de du tycker om. Att bibehålla närhet till andra även om ni inte kan mötas fysiskt minskar känslan av isolering och ensamhet, två återkommande faktorer vid depression.

· Lista meningsfulla aktiviteter för dig och problemlös gärna med hjälp av andra hur du kan möjliggöra dessa under rådande förutsättningar.

· Ge hjärnan en chans till återhämtning. När vi har ett pågående problem söker vi ofta information eller pratar med andra om problemet, många gånger i syfte att öka känslan av kontroll. Ibland behöver vi söka stöd och prata om det som bekymrar oss men ibland behöver vi prata om helt andra, vardagliga saker. Kom ihåg att ju mer vi aktiverar hjärnan med ett visst ämne desto mer processer aktiveras och associationer till själva problemet skapas. Därför är det viktigt att ge hjärnan möjlighet att fokusera på andra saker, minska informationsflödet in och bestäm dig för att ägna dig åt eller samtala om helt andra saker en stund.

Viktiga länkar

Vid försämring av ditt psykiska mående gå in på 1177 för närmsta psykiatriska akutmottagning.

www.1177.se.

Tel: 1177

Mind självmordslinjen. Stödlinje för personer med tankar på självmord. Har en telefon, chat – och mailfunktion.

https://mind.se/hitta-hjalp/sjalvmordslinjen/.

Tel: 90101

Mind äldrelinjen. Stödlinje för personer över 65 år.

https://mind.se/hitta-hjalp/aldrelinjen/

Tel: 020-222233

Föräldralinjen. Till dig som känner oro för ditt barn.

https://mind.se/hitta-hjalp/foraldrelinjen/

Tel: 020 85 20 00

Vid akuta lägen kontakta alltid 112