Astma/KOL

Åsö Vårdcentral erbjuder kontinuerlig uppföljning av patienter med astma eller KOL. Med rätt behandling kan du normalt sett minimera dina symptom så att sjukdomen knappt påverkar dig i din vardag.

Astma och KOL är båda lungsjukdomar. Har du astma kan du få problem med andnöd och väsande och pipande andning. Ofta får man också hosta. KOL är en lungsjukdom som beror på att lungorna har skadats, ofta på grund av rökning. Man kan då få svårare att andas, känna sig trött, orka mindre och få svårt att ta upp syre.

Ring för tidsbokning eller rådgivning på tel: 08-691 46 00.

Läs mer om astma här

Läs mer om KOL här