Äldremottagning

Välkommen till Åsö Vårdcentrals nya äldremottagning!

På Åsö Vårdcentral arbetar vi löpande med att förbättra verksamheten avseende bland annat tillgänglighet för våra patienter. I syfte att underlätta kontakten med vårdcentralen erbjuder vi fr.o.m. den 1 september 2016 samtliga våra listade patienter som är 75 år och äldre möjlighet till rådgivning och tidsbokning via vår direkttelefon utan knappval varje helgfri vardag kl. 15.00–16.00, tel nr 08-691 46 20.

Du kan självklart även fortsättningsvis ringa vårt vanliga tel nr 08-691 46 00 för rådgivning och tidsbokning.

Vid behov erbjuder dig tid hos läkare samma dag eller dagen efter samtalet med vårdcentralen. Du får även en fast läkarkontakt så att du inte ska behöva gå till flera olika läkare.
I syfte att se över att du har rätt mediciner utför din läkare en s.k. läkemedels-genomgång en gång per år eller oftare om det bedöms lämpligt. Har du behov av t.ex. hemtjänst hjälper vi dig med vägledning till Stockholms kommun. Vi har ett nära samarbete med kommunen och sjukhusen på Södermalm och gör gemensamma vårdplaner när det är lämpligt för att du ska få bästa tänkbara vård.